View Basket
koszyk:
0 items, 0,00 zł
sprawdź teraz >
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez NTSerwis z siedzibą w Gdańsku, AL.Grunwaldzka 102 przechowywane są natomiast na serwerach firmy 3Net.pl, e-mail info@3net.pl biuro 80-244 Gdańsk-Wrzeszcz Al. Grunwaldzka 102 telefon (0 prefiks 58) 345 44 44

Oświadczenie

Celem niniejszego oświadczenia jest powiadomienie Państwa o zasadach ochrony danych osobowych zbieranych podczas transakcji internetowych oraz rejestracji nowego Klienta w sklepie www.canonserwis.pl Powierzone nam dane są przetwarzane wyłącznie do realizacji zamówień. Firma NTSerwis nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie udostępnia w żaden sposób danych osobowych przesłanych za pośrednictwem witryny internetowej

Zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) z naszej strony nie zostanie wysłana żadna oferta handlowa oraz informacja o promocjach, jeśli Klient sobie tego nie życzy.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione bez zgody danego użytkownika na podstawie przepisów lub postanowienia sądu, w ramach współpracy z organami ścigania lub w celu ochrony majątku lub praw umownych firmy NTSerwis

PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - po zarejestrowaniu się na stronach www.canonserwis.pl odnośnik Moje Konto, użytkownik ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.01.20004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych

(Dz. U. Nr 100, poz.1024).

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW

Wszystkie dane zbierane podczas transakcji są chronione protokołem SSL, szyfrującym wymieniane informacje od chwili rozpoczęcia transakcji aż do jej sfinalizowania.

Certyfikat zabezpieczeń

Zakładając konto lub logując się na swoje konto w naszym sklepie, bądź też przechodząc do kasy, Państwa przeglądarka internetowa może wyświetlić "Alert zabezpieczeń" mówiący że: "Certyfikat zabezpieczeń został wydany przez firmę, której nie zaklasyfikowano do grupy godnych zaufania". Znaczenie komunikatu jest takie, że producent przeglądarki (implementacji protokołu SSL) przyjął kilka urzędów certyfikacji jako zaufanych (najbardziej znanym jest VeriSign). Ponieważ "wiarygodne" urzędy certyfikacji (czyli te wpisane domyślnie w przeglądarkę) świadczą głównie usługi dla sektora bankowego, pobierają bardzo duże opłaty za udzielenie certyfikatu, dlatego poszczególni dostawcy Internetu lub usług (w naszym przypadku 3Net.pl) udzielają własnych certyfikatów. Jest to tanie, bezpieczne i wygodne rozwiązanie. Dla Klienta ma to znaczenie takie, że cała komunikacja z naszym sklepem jest szyfrowana i poufna. Dla zwiększenia bezpieczeństwa nie prosimy o podawanie tajnych danych (np. numeru karty kredytowej), ale dzięki szyfrowaniu chronimy dane adresowe naszych Klientów. Klient może więc bez obawy zainstalować certyfikat naszego sklepu jako zaufanego i wiarygodnego partnera, wówczas nie będzie pojawiał się "Alert zabezpieczeń". Sklepy internetowe które nie stosują zabezpieczenia SSL, czyli cała wymiana danych jest prowadzona otwartym tekstem, unikają pojawiania się komunikatu o braku zaufania dla certyfikatu, stwarzając pozory bezpieczeństwa, podczas gdy wszystkie dane wpisywane przez Klienta można odczytać przy pomocy dostępnych w Internecie programów.

Znaczniki kontekstu klienta (cookies) Oprogramowanie sklepu automatycznie otrzymuje i zapisuje na serwerze dane pochodzące z przeglądarek odwiedzających witrynę, w tym: adres IP komputera odwiedzającego oraz inne informacje, wykorzystując znaczniki kontekstu klienta(cookies).

Dane takie, pochodzące z tysięcy odwiedzin witryny, są agregowane i analizowane razem. Umożliwia to poznanie tendencji odwiedzin witryny firmy, określenie najpopularniejszych elementów oraz danych dostępnych na tych witrynach. Jednakże mają Państwo możliwość poinformowania nas o tym, że nie życzą sobie wykorzystywania takich informacji w przyszłości.

Aktualizacja danych

Jako zarejestrowany Klient witryny mogą Państwo po zalogowaniu się przeglądać i modyfikować swoje dane osobowe. Oprócz tego mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail z żądaniem zmiany lub usunięcia Państwa danych. Regulamin sprzętu odsyłanego lub przyjmowanego do serwisu:

1. Centrum Serwisowe NTSerwis działa w oparciu o regulamin oraz cennik usług serwisowych.

2. Klient pozostawiając sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin .

3. Przyjecie sprzętu komputerowego do Serwisu odbywa sie w siedzibie firmy Al.Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk

4. W przypadku przyjęcia zlecenia wysyłkowego , klient zgłasza usterkę i przekazuje dane potrzebne do wypełnienia przyjęcia serwisowego telefonicznie,faxem badź mailem. W ten sposób uzyskuje numer REWERSU którym w sposób widoczny oznacza przesyłkę.

5. Klient ma obowiązek podać dane osobowe, które zostaną wykorzystane do celów przewidzianych niniejszym regulaminem a zarządzanie tymi danymi odbywa sie zgodnie z Polityka Prywatności.

6. Przesyłki nieoznaczone numerem Rewersu, wysłane za pobraniem lub na koszt Serwisu nie będą przyjęte:

7. Każde zlecenie serwisowe składa się z następujących po sobie statusów.

8.1 - nadanie nr serwisowego,

8.2 - przyjecie zgłoszenia, wydanie dokumentu Rewers

8.3 - badanie sprzętu, diagnoza usterki ,

8.4 - ustalenie kosztów i przebiegu naprawy,

8.5 - zakończenie naprawy - informacja klienta,

8.6 - wydanie z naprawy.

9. Na dokumencie Rewers umieszczono informacje umożliwiające Klientowi wgląd w status Swojego zlecenia serwisowego przy pomocy systemu ZLECENIA ON-LINE lub dowolna inna droga komunikacji.

10. Sprzęt dostarczany do Serwisu musi być kompletny . Na żądanie klienta Serwis może przyjąć sprzęt niekompletny, ale w przypadku kiedy naprawa okaże się z tego powodu niemożliwa Klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

11. Sprzęt przyjęty do serwisu podlega ocenie mającej na celu dokładne ustalenie usterki. Koszt badania jest uzależniony od rodzaju sprzętu , ale jego wartość nie przekracza 30,00 zł netto.

12. Koszt badania jest odliczany od kwoty należnej za wykonanie usługi w przypadku wykonania naprawy.

13. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancja Klient jest zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem dowód zakupu oraz kartę gwarancyjna.

14. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakakolwiek inne urządzenie lub cześć sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do Serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przezKlienta niezbędnych haseł.

15. Maksymalny czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia do Serwisu, w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), termin naprawy ulega przedłużeniu po uzgodnieniu z klientem .

16. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest REWERS . Serwis zastrzega, ze nie wydaje duplikatu REWERSU oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty .

17. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy (dyskach, pamięciach flash itp.), jeżeli Klient nie zamówi usługi archiwizacji danych. Oprogramowanie znajdujące się na dysku(dyskach,nośnikach,itp.) Klienta stanowi wyłączna własność Klienta.

18. Za sprzęt nieodebrany po 21 dniach od daty zakończenia naprawy Serwis nalicza koszty magazynowania i ubezpieczenia sprzętu w wysokości 5,00 zł za każdy dzień.

19. Sprzęt komputerowy nieodebrany po 90 dniach od daty zakończenia naprawy przepada na rzecz Centrum Serwisowego NTSerwis , po uprzednim powiadomieniu Klienta droga mailowa lub osobnym pismem.

20. Na wykonane usługi Serwis udziela 30 dniowej gwarancji.


Our Privacy Policy

Below we set out our privacy policy which will govern the way in which we process any personal information that you provide to us. Our details are :
shown on this sites contact page.

The site owner can be contacted at the email address on this sites contact page

You can access our home page and browse certain areas of the site without disclosing your personal data save information collected by cookies that we may use (see below).

Who may Process Data

Your personal information (which includes your name, address and any other details you provide to us which concern you as an individual) may be processed both by us and by other companies within our group. Each of the companies authorised to process your information as mentioned above will do so in accordance with this privacy policy. When you place an order via this website we will store your e-mail address along with any other information you may provide. When you use the services on the website, we may need to collect further information about you. This information may include, but is not limited to, details such as your name and address.

Purpose of Processing

We will use your information for the purpose of providing you with information about our services, articles and news, fulfilling orders placed by you, processing any other transactions authorised or made by you with us, informing you of special offers and providing other marketing information to you which we think you may find of interest, undertaking product or customer research/development.

Disclosure of Information

In the unlikely event that a liquidator, administrator or receiver is appointed over us or all or any part of our assets that insolvency practitioner may transfer your information to a third party purchaser of the business provided that purchaser undertakes to use your information for the same purposes as set out in this policy. Your information will not be disclosed to government or local authorities or other government institutions save as required by law or other binding regulations.

Cookies

We may send a small file to your computer when you visit our website. This will enable us to identify your computer, track your behaviour on our website and to identify your particular areas of interest so as to enhance your future visits to this website. We may use cookies to collect and store personal data and we link information stored by cookies with personal data you supply to us. Save for the use of cookies, we do not automatically log data or collect data save for information you specifically provide to us. You can set your computer browser to reject cookies but this may preclude your use of certain parts of this website.

Security

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from unauthorised access, improper use and disclosure, unauthorised destruction or accidental loss.

Copyright

All website design, text, graphics, the selection and arrangement thereof are owed by the company running this site, or hosting this site, except where provided under the General Public License (http://www.gpl.org). ALL RIGHTS RESERVED.

Trademarks

All trademarks of are the property of their respective owners and may be registered in certain parts of the world.

Disclaimer of Warranty and Liability

The following provisions may be curtailed or disallowed by the laws of certain jurisdictions. In such case, the terms hereof are to be read as excluding or limiting such term so as to satisfy such law.
We do not represent or warrant that the information accessible via this website is accurate, complete or current. We have no liability whatsoever in respect of any use which you make of such information.
The information provided on this website has not been written to meet your individual requirements and it is your sole responsibility to satisfy yourself prior to ordering any products or services from us that they are suitable for your purposes.
Whilst we make all reasonable attempts to exclude viruses from the website, we cannot ensure such exclusion and no liability is accepted for viruses. Thus, you are recommended to take all appropriate safeguards before downloading information or images from this website.
All warranties, express or implied, statutory or otherwise are hereby excluded.
Neither we nor any of our employees or affiliated entities will be liable for any kind of damages and howsoever arising including, without limitation, loss of profits, compensatory, consequential, direct, exemplary, incidental, indirect, punitive or special, damages or any liability which you may have to a third party, even if we have been advised of the possibility of such loss.
We are not responsible for the direct or indirect consequences of you linking to any other website from this website.


These terms and this disclaimer and any claim based on use of information from this website shall be governed by the laws of England and Wales and you agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of England.

Consent and enquiries

By continuing to use this site and accessing the information on this website, you signal acceptance of the terms and disclaimer set out above. If you do not accept any of these terms, leave this website now. If you have any enquiry or concern about our privacy policy or the way in which we are handling personal data please contact email. If at any time you wish us to cease processing your information please send a message to the Administrator at the email address on this sites contact page.

More Sharing Services
Share
|


secure checkout >
Privacy|Regulamin|© 201
FreeWebstore - Get your free ecommerce store now More Info freewebstore
Report this Store
Are you concerned about the security of this store? Please contact our security team via security@freewebstore.com
Is this store safe?
eCommerce Websites
Freewebstore, providing eCommerce for everyone. Visit us today and create your very own eCommerce store - FOR FREE
Visit freewebstore.com
Are you the Store Owner?
You can remove this banner and have access to our fantastic premium features by upgrading your online store.
Learn More